Thực hiện công văn 242/PGDĐT Ngày 20/05/2021. Chiều ngày 20/05/2021, trường Mầm Non Đan Trường tổ chức dạy chuyên đề nhằm trao đổi, thảo luận một số nội dung của thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non.

     Qua buổi chuyên đề, các giáo viên trao đổi thảo luận sôi nổi và tạo hiệu ứng cho buổi chuyên đề đạt kết quả cao.

      Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chuyên đề:

                                                                                                                            Tin và bài

                                                                                                            Cô giáo: Trần Thị Cẩm Thơ