duyen

Tại trường Mầm non Xuân Trường KidSmart chúng tôi đã sử dụng phương pháp:

Lấy trẻ làm trung tâm và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập trong mỗi học sinh

Trẻ là những người học tích cực và học qua các con đường đa dạng khác nhau. Ở lứa tuổi này, sự tiếp thu của trẻ diễn ra thông qua quá trình tự khám phá, suy ngẫm và trải nghiệm. Chính vì vậy cha mẹ, thầy cô chỉ đóng góp vai trò hỗ trợ hướng dẫn trẻ.

Nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp dựa vào chương trình GDMN, các tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cho trẻ khám phá khoa học, khám phá xã hội với nội dung phù hợp với độ tuổi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhà trường; động viên giáo viên tìm tòi, sáng tạo ra các hình thức, phương pháp mới áp dụng vào quá trình tổ chức hướng dẫn trẻ khám phá. Nhờ có kế hoạch, nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp nên trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn, nhanh nhẹn, linh hoạt, tự tin, thích khám phá tìm hiểu thế giới xung quanh , sau mỗi chủ đề giáo viên đánh giá, nhận xét về các chỉ số trẻ đạt được, những chỉ số trẻ chưa đạt được từ đó giáo viên nắm được và đưa ra các biện pháp giáo dục phù hợp.  Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, thích tìm tòi, khám phá, trải nghiệm. Xây dựng tốt môi trường cho trẻ khám phá ,đầu tư mua sắm các đồ dùng đồ chơi cho trẻ khám phá khoa học  và chơi ở các góc phù hợp giúp trẻ có điều kiện tham gia hoạt động